Om os

LeanDesignprisen uddeles hvert år, første gang i 2013 og  studerende, der gennem kreativitet og teknisk forståelse kan frembringe den mest bygbare og bæredygtige detalje.

Målet er, at få sat fokus på vigtigheden ved at projektere både bygbart og bæredygtigt samt at få en samling af gode eksempler på detaljer i byggeriet og dermed også at kunne følge udviklingen gennem årene.

Alle studerende ved landets skoler for bygningskonstruktører, bygningsingeniører og arkitekter kan deltage. Forudsætningerne for deltagelse er, at man ved indlevering af sit forslag og ved prisoverrækkelsen er studieaktiv.

Du deltager ved at tilmelde dig pr. mail. Derefter skal du indlevere dit forslag indenfor de givne frister – vinderen får direkte besked og inviteres til overrækkelsen.

Bedømmelsen sker ved et sammensat dommerpanel.

Prisoverrækkelsen sker i Helsingør eller på den pågældende uddannelsesinstitution.

Prisen uddeles 1 gang om året – hvert efteråret. Sponsor er LeanDesign og titlen for konkurrencen er:

Bygbare projekter på baggrund af bæredygtig projektering

Jens Christian Christensen

2014-09-29 13.18.50232